Aktualności Aktualności

Powrót

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

Rok 2020 został ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Inicjatywę w tym zakresie już od dawna wykazywała Finlandia. 20 grudnia 2018 r. – na 73. Sesji ONZ w Nowym Jorku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (z ang. IYPH).

To w jaki sposób rośliny, w tym również drzewa mają wpływ na nasze życie nie trzeba nikogo przekonywać. Rośliny finalnie to nie tylko żywność, odzież, lekarstwa i tysiące innych dóbr materialnych, ale przede wszystkim życiodajny tlen oraz środowisko naszego życia.

Poniżej przedstawiamy link do strony Państwowej Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która w łatwy i przystępny sposób przybliża ten poważny dla Nas wszystkich temat.

https://rokroslin.pl/informacje

Zapraszamy do lektury.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy