Aktualności Aktualności

Powrót

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE RUNOWO

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE RUNOWO

Pod zarządem Nadleśnictwa Runowo znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, fotopułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu".

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).

Administratorem danych jest Nadleśnictwo Runowo z siedzibą w Runowie Krajeńskim 55, 89-421 Runowo Krajeńskie tel. 52 389 76 08, adres e-mail: runowo@torun.lasy.gov.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Runowo można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl.

Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia poniższy załącznik.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy