Aktualności Aktualności

Powrót

WODA TO ŻYCIE

WODA TO ŻYCIE

WŁASNIE TO HASŁO PRZYŚWIECAŁO UCZESTNIKOM SPOTKANIA W RAMACH WYMIANY DOŚWIADCZEŃ NA TEMAT MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ ZOORGANIZOWANEGO W NADLEŚNICTWIE RUNOWO.

Woda jest bezcenna i chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać. W ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę na zużycie wody, staramy się ją oszczędzać i magazynować. Magazynowanie wody nie jest nam obce. W latach 2007-2013 nasze nadleśnictwo przystąpiło do programu Małej Retencji Nizinnej. Dzięki renaturyzacji rzeki Orli w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko Messy” oraz renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych na użytkach zielonych udało nam się poprawić stosunki wodne na obszarze ok 650 ha.

Dzięki tej inwestycji zretencjonowano ponad 1,5 mln m3 wody w samych utworach torfowych. Dodatkowo zysk retencyjny objął wilgotne łąki na gruntach przyległych, które zagospodarowano metodami półnaturalnymi. Obszar torfowiska jest cennym i unikalnym obszarem, dlatego tym bardziej cieszą nas pozytywne efekty podjętych działań.

We wtorek 30 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące rezultaty inwestycji z przed kilku lat. W spotkaniu brali udział przedstawicie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz sąsiedniego Nadleśnictwa Lutówko, w asyście leśników gospodarzy z naszego nadleśnictwa. Mieliśmy się czym pochwalić, bo efekty widać gołym okiem.

W czasie spotkania omawiano również plany kolejnego przedsięwzięcia, które Nadleśnictwo Runowo chciałoby zrealizować. Chodzi dokładnie o poprawę stosunków wodnych na terenie cennego, ale jednocześnie zagrożonego deficytem wody rezerwatu faunistycznego jakim jest „Bagno Głusza”. Wszyscy uczestnicy spotkania oświadczyli, że dołożą starań i podzielą się swoja wiedzą, we współtworzeniu koncepcji planistycznej tej inwestycji. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować również ten projekt.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy