Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dotycząca wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych

Lasy Państwowe informują o wsparciu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020 poddziałania 8.5. Działanie to jest skierowane do właścicieli lasów prywatnych, a kolejny nabór wniosków odbędzie sięw okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.

Zmiany systemowe, jakie zaszły w Polsce na
przełomie lat 80. i 90., spowodowały konieczność
weryfikacji polityki leśnej państwa, w tym
zmian prawnych, organizacyjnych i społeczno-gospodarczych.
Pomimo istotnego zwiększenia się
lesistości kraju, z poziomu około 21% do ok. 29%,
w dalszym ciągu konieczne było zalesianie gruntów
ornych gorszej jakości, tzw. marginalnych, w celu
osiągnięcia wielkości optymalnej przyjętej w Europie
na poziomie 33%.