Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu Nadleśnictwa Runowo zlokalizowane są dwa obszary chronionego krajobrazu Ozów Wielowickich (815 ha) oraz Rynny Jezior Byszewskich (1800 ha). Obszary chronionego krajobrazu ustanowione zostały Rozporządzeniem nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do tych obszarów jest Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r., która weszła w życie z dniem 22.04.2011 r.

Na terenie Nadleśnictwa Runowo znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu.

Łączna powierzchnia obszarów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Runowo wynosi 2615,00 ha, co stanowi 20,8% powierzchni Nadleśnictwa. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo, obejmujące OChK, zajmują łącznie 49,93 ha, czyli 0,4%.

Obszar Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich obejmuje swoim zasięgiem tereny położone w centralnej części obrębu Sośno, na terenie gminy Sośno. Charakteryzuje się występowaniem młodego krajobrazu polodowcowego, a w szczególności unikatowymi formami pozytywnymi tzw. ozami.

Ozy Wielowickie - obr. Sośno (fot. BULiGL Oddział w Szczecinku)

Obszar chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich swoim zasięgiem obejmuje tereny w południowo-wschodniej części obrębu Sośno wokół jezior: Słupowski, Wierzchucinieckie Duże oraz Wierzchucińskie Małe.

Obszar Rynny Jezior Byszewskich obejmuje ciąg polodowcowych jezior rynnowych, połączonych rzeką Krówką. Przepływ wód następuje z południa na północ. Na północnym wschodzie łańcuch jezior łączy się z Zalewem Koronowskim, przez który przepływa rzeka Brda.