Zasoby leśne

Kompleksy leśne nadleśnictwa charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem (149 obiektów) i dość małą powierzchnią. Blisko 70 % z nich ma powierzchnię poniżej 20 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych.

Ochrona lasu

Szkodniki wtórne to grupa owadów nie mniej szkodliwa, niż te które jako pierwsze powodują negatywne skutki na zdrowotność naszych lasów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Zasadniczym celem gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Runowo jest zachowanie zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego.

Certyfikaty

Nadleśnictwa administrowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych posiadają certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) już od 2011 roku.