Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

 

fot. Tomasz Stasiak

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

O pracach na klęsce przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Runowo prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 11 tys. ha i pozyskiwało przed 11 sierpnia 2017r średniorocznie ok. 70 tys. metrów sześciennych drewna.

 

Rozmiar pozyskania wynika wtedy ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, jesion, klon, olsza i grab.

fot. Tomasz Stasiak

Od momentu wystąpienia kataklizmu z sierpnia 2017 roku ilość pozyskanego drewna zwiększyła się w Nadleśnictwie Runowo średniorocznie do ponad 200 tyś metrów, co daje wzrost o ponad 300% w stosunku do średnij z lat poprzedzających klęskę.

Drewno poklęskowe jak sama nazwa wskazuje pochodzi wyłącznie z likwidacji szkód od wiatru w postaci wiatrołomów i wiatrowałów.

Drewno poklęskowe pozyskane na terenie Nadleśnictwa Runowo trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli, elektrociepłowni oraz mniejszych zakładów przerobu drewna. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

maszyna zrębkująca bezpośrednio do kontenera