Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Kompleksy leśne nadleśnictwa charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem (149 obiektów) i dość małą powierzchnią. Blisko 70 % z nich ma powierzchnię poniżej 20 ha.

Wśród siedlisk leśnych Nadleśnictwa Runowo dominują żyzne siedliska lasowe. Wraz z siedliskami wilgotnymi zajmują one około 85 % powierzchni. Siedliska borowe zajmują niecałe 15 % powierzchni.

Struktura siedlisk w nadleśnictwie:

 • las świeży - 38%
 • las mieszany świeży - 34%
 • bór mieszany świeży - 11%
 • las mieszany bagienny - 4%
 • ols jesionowy - 4%
 • ols - 3%
 • las wilgotny - 3%
 • las mieszany wilgotny - 2%
 • bór bagienny - 0,5%
 • las mieszany bagienny - 0,5%

Kolosalne znaczenie dla zasobów Nadleśnictwa Runowo miał huragan stulecia z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Niszczycielska siła wiatru, która przetoczyła sie przez Polskę od Dolnego Śląska aż po Pomorze spowodowała, że nasze nadleśnictwo było jednym z najbardziej uszkodzonych w kraju. Wstępne szkody tylko dla Runowa zostały oszacowane w wysokości ok 660 tyś metrów sześcienych grubizny, co w przybliżeniu odpowiada pierwotnemu Planu Urządzenia Lasu, zmienionego aneksem do PUL sporządzonego na lata od 2015 do 2024 skróconego do okresu na lata 2015-2019.

Skład gatunkowy drzewostanów nadleśnictwa z przed klęski:

 • sosna zwyczajna - 45%
 • dąb szypułkowy - 29%
 • brzoza brodawkowata - 10%
 • olsza czarna - 9%
 • buk zwyczajny - 2%
 • modrzew europejski - 1%
 • świerk pospolity - 1%
 • jesion wyniosły - 1%
 • inne - 2%

Powyższe udziały gatuków drzew leśnych uległy i bedą ulegaly ciąglym zmianą gdyż przy odbudowie uszkodzonych drzewostanów, na siedliskach lasowych sosnę zastąpią gatunki liściaste szczególnie dęby rodzime. Wielogatunkowe drzewostany, o zlożonej strukturze pionowej pozwolą nam na osiągnięcie założonych celów hodowlanych, ale przede wszystkim sprawią, że prowadzone przez Nas lasy będą trwałe i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.