Program ochrony i restytucji cisa

Regionalny program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013 został współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mała Retencja

Nadleśnictwo Runowo zrealizowało inwestycję pod nazwą: Renaturyzacja rzeki Orli w obrębie Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Torfowisko Messy” oraz renowacja urządzeń wodno - melioracyjnych na użytkach zielonych”, gm. Więcbork, powiat sępoleński”

PROW 2007-2013

Nadleśnictwo Runowo zrealizowało zadanie p.n. "Przebudowa dojazdów pożarowych nr 1, 8, 12, 26 oraz dróg gruntowych będących własnością innych podmiotów w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Runowo".

WFOŚiGW w Toruniu

Nadleśnictwo Runowo zakończyło w 2015 r. prace związane z unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe)