Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Torfowisko Messy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Messy" został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 14/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 1997 roku w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy na terenie województwa bydgoskiego.

Przedmiotem ochrony jest duży obszar torfowiska wysokiego z fragmentami lasu naturalnego: sosnowego boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Na terenie zespołu występują rzadkie i chronione gatunki roślin, min. bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i długolistna, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna i widłak jałowcowaty.  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowisko Messy" zlokalizowany jest w północnej części obrębu Runowo, w leśnictwie Dąbie, zajmując łącznie powierzchnię około 650 ha. Jest to jeden z pięciu zespołów przyrodniczo - krajobrazowych w województwie.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy torfowisko "Messy" (źródło: BULiGL Oddział w Szczecinku)