Położenie

Nadleśnictwo Runowo jest jednym z dwudziestu siedmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Galeria zdjęć

Zdjęcia przedstawiające mieszkańców lasów i pól nadleśnictwa

Historia

Odzyskanie niepodległości przez Państwo Polskie po długim okresie rozbiorów spowodowało w latach dwudziestych minionego stulecia energiczną odbudowę zniszczonych struktur i organów państwa. Wśród wielu powstających organów znalazła się również organizacja Lasy Państwowe w skład, której wchodziły nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy o lasach oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.