Wydawca treści Wydawca treści

Unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest

Nadleśnictwo Runowo zakończyło w 2015 r. prace związane z unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe)

Zakres prac obejmował między innymi: rozbiórkę budynków o konstrukcji murowanej i drewnianej tj. budynki gospodarcze i szopy, w tym demontaż istniejących pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych (eternit), które wykonała firma: AUTO-ZŁOM, Świniary Stare B/N, 27-670 Łoniów.

Ogółem powierzchnia pokryć dachowych wyniosła - 942,16 m2, a masa przekazanych odpadów - 16,19 Mg.

Na wykonanie zadania związanego z rozbiórką, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych z eternitu Nadleśnictwo otrzymało dotację w kwocie - 7 316,85 zł brutto.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych, 50% dofinansowania kosztów pochodzi ze środków WFOŚiGW i 50% ze środków NFOŚiGW.
 

Tekst i zdjęcia: Ewa Marach