Wydawca treści Wydawca treści

Przebudowa dojazdów pożarowych nr 1, 8, 12 i 26

Nadleśnictwo Runowo zrealizowało zadanie p.n. "Przebudowa dojazdów pożarowych nr 1, 8, 12, 26 oraz dróg gruntowych będących własnością innych podmiotów w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Runowo".

Zadanie zostało podzielone na II etapy. W ramach I etapu zostały przebudowane dojazdy pożarowe nr 8 i 26 na terenie Leśnictwa Runowo Młyn. Termin wykonania I etapu zadania upłynął 10 października 2014 r.

W ramach II etapu został wykonany dojazd pożarowy nr 1 na terenie Leśnictwa Drzewianowo oraz dojazd pożarowy nr 12 w Leśnictwie Witosław. Termin realizacji II etapu upłynął 10 czerwca 2015 r.

Poprzez ułożenie warstwy z naturalnego kruszywa łamanego, żwiru, piasku oraz uzupełnieniu poboczy wzmocniono nawierzchnię, a także podniesiono nośność i poprawiono parametry techniczne w/w dróg leśnych. Ponadto na drodze nr 8 zostało wykonane stanowisko czerpania wody.

Długość dojazdów pożarowych:
- nr 8 - 2,388 km,
- nr 26 - 2,742 km,
- nr 1 - 2,173 km,
- nr 12 - 1,769 km.
Łączna długość zadania w Nadleśnictwie Runowo wyniosła 9,072 km.

Przedmiotowe roboty wykonała firma:
Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski
ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola
Kierownik budowy - Arkadiusz Malinowski

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowała firma:
BUTOH Włodzimierz Palicki
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Inspektor Nadzoru - Jerzy Theis.

                                  

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie osi 2 "Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich", działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", schemat "II. Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego".


Przebudowa dojazdów pożarowych nr 5 i 22

Nadleśnictwo Runowo zgodnie z unijnymi wymaganiami klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu zostało zaliczone do I kategorii, charakteryzującej się wysokim ryzykiem zagrożenia pożarem.

W celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej lasów nadleśnictwa, zrealizowano operację, polegającą na:

  • Przebudowie leśnej drogi pożarowej - dojazd pożarowy nr 5, położonej na terenie leśnictwa Dąbie i Nowy Dwór w oddz. nr 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, Obręb Runowo, Gmina Więcbork, Powiat Sępoleński. Długość drogi 5905,0 m.
  • Przebudowie leśnej drogi pożarowej - dojazd pożarowy nr 22, położonej na terenie leśnictwa Wąwelno w oddz. nr 152, 153, 156, 157, 162, 163, 167, 168, Obręb Sośno, Gmina Sośno, Powiat Sępoleński. Długość drogi 2644,4 m.

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", schemat "II.Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego".